តម្រងហោប៉ៅ

  • Pocket filter

    តម្រងហោប៉ៅ

    តម្រងប្រសិទ្ធភាពកាបូបត្រូវបានផលិតជាមួយសម្ភារៈចម្រោះជាតិសរសៃគីមីមានគុណភាពខ្ពស់។ វាមានគុណសម្បត្តិនៃបរិមាណខ្យល់ធំធន់ទ្រាំទាបប្រសិទ្ធភាពច្រោះខ្ពស់និងអាយុកាលបំរើសេវាកម្មបានយូរ។ កម្រិតប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានបែងចែកជា F5, f6f7, F8 និង F9 និងប្រសិទ្ធភាពនៃការច្រោះមធ្យមនៃវិធីសាស្ត្រពណ៌តាមធូលីបរិយាកាសគឺ ៤៥% ៦៥% ៨៥% ៩៥% និង ៩៨% ។