ស្រោមដៃនីត្រាត

  • Nitrile gloves

    ស្រោមដៃនីត្រាត

    ស្រោមដៃធន់នឹងប្រេងនីត្រាតសំយោគត្រូវបានផលិតចេញពីកៅស៊ូនីត្រាតសំយោគតាមរយៈដំណើរការផលិតពិសេស។ បញ្ហាដែលស្រោមដៃ PVC និងស្រោមដៃជ័រមិនអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងបន្ទប់បន្សុតទំនើបត្រូវបានដោះស្រាយ។ ស្រោមដៃ nitrile មានប្រសិទ្ធិភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគល្អគ្មានប្រូតេអ៊ីនអាឡែរហ្សីមានផាសុខភាពក្នុងការពាក់និងអាចបត់បែនបានក្នុងប្រតិបត្តិការ។