តម្រងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយឧបករណ៍បំបែក

  • High efficiency filter with separator

    តម្រងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយឧបករណ៍បំបែក

    តម្រងដែលមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងបន្ទះភាគថាសត្រូវបានបែងចែកជាស៊ុមឈើស៊ុមបង្អួចនិងស៊ុមអាលុយមីញ៉ូម។ វាធ្វើពីសរសៃកញ្ចក់ដែលមានម៉ាកល្បីនិងមានគុណភាពខ្ពស់។ ផលិតផលត្រូវបានស្កេននិងសាកល្បងដោយវិធីសាស្ត្រ MPPs ម្តងមួយៗមុនពេលចាកចេញពីរោងចក្រ។ ប្រសិទ្ធភាពគឺ H13 និង h14 ហើយរបាយការណ៍សាកល្បងដើមនិងវិញ្ញាបនបត្រផលិតផលត្រូវបានចេញ។