តម្រងគីមី

  • Chemical filter

    តម្រងគីមី

    សម្ភារៈតម្រងគឺជាល្បាយនៃកាបូនដែលបានធ្វើឱ្យសកម្មខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃ CTC មិនតិចជាង 60% និងសារធាតុអាលុយមីញ៉ូមដែលធ្វើឱ្យសកម្មត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រឡាក់ដោយសារធាតុប៉ូតាស្យូម permanganate ។