តម្រងកាប៊ីនឡាន

  • Car cabin filter

    តម្រងកាប៊ីនឡាន

    គេអាចព្យាករណ៍បានថានៅពេលអនាគតរថយន្តនឹងក្លាយជាកន្លែងរស់នៅទី ៣ របស់មនុស្សហើយមនុស្សសម័យថ្មីកំពុងតែចំណាយពេលច្រើនក្នុងរថយន្ត។
    នៅក្នុងទីក្រុងការចែកចាយការបំពុលបរិយាកាសមិនឯកសណ្ឋានជិតនឹងផ្លូវហាយវេនោះការបំពុលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។
    កង្ហារនៃប្រព័ន្ធខ្យល់ខ្យល់រថយន្តស្រូបយកភាគល្អិតនិងឧស្ម័នដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយផ្លុំវាដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកបើកបរនិងអ្នកដំណើរ។